Karpatská 3273/11, Poprad

Odborná ambulancia neurológie pre dospelých


Sonografia krčných a mozgových tepien

SONOGRAFIA KRČNÝCH TEPIEN

= duplexné vyšetrenie extrakraniálnych úsekov tepien zásobujúcich mozog

Krčné tepny sú cievy, ktoré privádzajú okysličenú krv zo srdca do mozgu a zaisťujú tak jeho výživu. Ultrazvukové vyšetrenie (sonografia) krčných tepien slúži k tomu, aby sme odhalili postihnutie tepien aterosklerózou (tzv. kôrnatením tepien). Aterosklerotické pláty tepny postupne upchávajú, zužujú a môžu ich aj uzavrieť. Pri výraznom zúžení (stenóze nad 70%) je vysoké riziko cievnej mozgovej príhody (infarkt mozgu, mŕtvica). V tomto prípade je často nutná operácia (spriechodnenie) tepny, čím sa mozgovej príhode zabráni. Cievna mozgová príhoda je závažné ochorenie, ktoré môže pacienta invalidizovať, či dokonca usmrtiť.

Sonografia je nebolestivá, trvá približne 15-20 minut a dozvieme sa pri nej aktuálny stav dôležitých ciev v oblasti krku a mozgu.

Rizikovými faktormi aterosklerotického postihnutia krčných tepien sú:

  • obezita
  • fajčenie
  • vysoký krvný tlak
  • cukrovka
  • vek nad 50 rokov

SONOGRAFIA MOZGOVÝCH TEPIEN

= transkraniálna farebná sonografia, TCCS

Vyšetrenie poskytne informácie o mozgových tepnách Willisovho okruhu a ich prietokových parametroch. Indikované je za účelom diagnostiky postihnutia mozgových tepien (aterosklerózou, pri vaskulitíde). Vyšetrenie je menej prínosné pri detekcii cievnych anomálií (aneuryzmy, AV malformácie) a nezastupuje CTAG, MRA či DSA. U časti pacientov je rozsah vyšetrenia limitovaný hrúbkou lebky.

Elektroencefalografia /EEG/

je vyšetrovacia metóda, ktorá slúži k sledovaniu mozgových funkcií. Prístroj sníma elektrické potenciály z povrchu hlavy, vznikajúce činnosťou mozgu pomocou elektród v EEG čiapke. EEG vyšetrenie je indikované u pacientov po poruche vedomia, po úrazoch a operáciách mozgu, zápalových ochoreniach, pri bolestiach hlavy, či zmätenosti.

EEG vyšetrenie nemá žiadnu kontraindikáciu. Môže byť prevedené u tehotných i u pacientov s kardiostimulátorom. EEG je vyšetrenie nebolestivé.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie
Ako prebieha vyšetrenie